Skip to main content

Butirometar

Šta znači Butirometar


Butirometar značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Butirometar (od grčke reči: biityron, metron) sprava za određivanje masnoće mleka.

Reč Butirometar napisana unazad: ratemoritub

Butirometar se sastoji od 11 slova.

sta je Butirometar

Slično:
Šta znači Butum sav, ceo, potpun....
Šta znači Butsel voj. trubni znak za sedlanje ....
Šta znači Butrola sprava za ubijanje stoke...
Šta znači Butonomantija gatanje u dugmeta; prebrojavanje dugmeta na kaputu da bi ...
Šta znači Butonjera rupica za dugme; med. operativne otvaranje sužene mokraćne...
Šta znači Buton zapušač, zatvarač, čep; neravnina ....