Skip to main content

ćeramida značenje

šta znači ćeramida

Na latinici: Definicija i značenje reči ćeramida (od grčke reči: cheramis, cheramisidos,od turske reči: keremid) vrsta krovnog crepa

Reč ćeramida sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. цхерамис, цхерамисидос, тур. керемид) врста кровног црепа


Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overit...
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Certifikat pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; se...
Sve reči na slovo c