Skip to main content

Cerulin značenje

Šta znači Cerulin

Na latinici: Definicija i značenje reči Cerulin (latinski coeruleus zatvorenoplav) plavi karmin.

Reč Cerulin napisana unazad: nilurec

Cerulin se sastoji od 7 slova.

Šta je Cerulin

На Ћирилици: (лат. цоерулеус затвореноплав) плави кармин.

Slično: 
Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overit...
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Certifikat pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; se...
Sve reči na slovo c