Skip to main content

Ceruminozan značenje

šta znači Ceruminozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Ceruminozan (od latinske reči: ceruminosus) slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti.

Reč Ceruminozan napisana unazad: ceruminozan i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. церуминосус) слиховит, који садржи ушну маст; слихаст, сличан ушној масти.

Slično: 
Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overit...
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Certifikat pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; se...
Sve reči na slovo cZnačenje Šta znači