Skip to main content

Certificirati značenje

Šta znači Certificirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Certificirati (latinski certe izvesno, facere učiniti) pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overiti, overavati.

Reč Certificirati napisana unazad: itaricifitrec

Certificirati se sastoji od 13 slova.

Šta je Certificirati

На Ћирилици: (лат. церте извесно, фацере учинити) писмено посведочити, посведоча-вати, потврђивати, потврдити, оверити, оверавати.

Slično: 
Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overit...
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Certifikat pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; se...
Sve reči na slovo c