Skip to main content

ćerana značenje

šta znači ćerana

Na latinici: Definicija i značenje reči ćerana (pere.,od turske reči: kerhane) zanatlijska radionica, naročito: radionica sapuna i užarska radionica.

Reč ćerana sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (пере., тур. керхане) занатлијска радионица, нарочито: радионица сапуна и ужарска радионица.


Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overit...
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Certifikat pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; se...
Sve reči na slovo c