Skip to main content

ćerčivo značenje

šta znači ćerčivo

Na latinici: Definicija i značenje reči ćerčivo (tur. cercive) okvir, oplata, ram na prozoru.

Reč ćerčivo sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (тур. церциве) оквир, оплата, рам на прозору.


Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overit...
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Certifikat pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; se...
Sve reči na slovo c