Skip to main content

čerek značenje

šta znači čerek

Na latinici: Definicija i značenje reči čerek (pere. caryek) četvrtina, četvrt; čej-rek.

Reč čerek sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. царyек) четвртина, четврт; чеј-рек.


Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overit...
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Certifikat pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; se...
Sve reči na slovo c