Skip to main content

čerevički značenje

šta znači čerevički

Na latinici: Definicija i značenje reči čerevički (rus), pl. male ženske cipele; naslov jedne opere Čajkovskog.

Reč čerevički sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (рус), пл. мале женске ципеле; наслов једне опере Чајковског.


Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overit...
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Certifikat pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; se...
Sve reči na slovo c