Skip to main content

čerga značenje

šta znači čerga

Na latinici: Definicija i značenje reči čerga (tur. cerge) 1. ciganski šator; 2. krupno tkana ponjava.

Reč čerga sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. церге) 1. цигански шатор; 2. крупно ткана поњава.


Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overit...
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Certifikat pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; se...
Sve reči na slovo c