Skip to main content

čergar značenje

šta znači čergar

Na latinici: Definicija i značenje reči čergar (tur. perge) onaj koji živi pod čergom.

Reč čergar sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. перге) онај који живи под чергом.


Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overit...
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Certifikat pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; se...
Sve reči na slovo c