Skip to main content

Ceromantija značenje

Šta znači Ceromantija

Na latinici: Definicija i značenje reči Ceromantija (latinski sega, od grčke reči: manteia predskazivanje, proricanje) proricanje, gatanje u vosak.

Reč Ceromantija napisana unazad: ajitnamorec

Ceromantija se sastoji od 11 slova.

Šta je Ceromantija

На Ћирилици: (лат. сега, грч. мантеиа предсказивање, прорицање) прорицање, гатање у восак.

Slično: 
Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overit...
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Certifikat pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; se...
Sve reči na slovo c