Skip to main content

Ceromel značenje

Šta znači Ceromel

Na latinici: Definicija i značenje reči Ceromel (latinski sega, mel med)farmacija: mast od rastopljenog voska i meda.

Reč Ceromel napisana unazad: lemorec

Ceromel se sastoji od 7 slova.

Šta je Ceromel

На Ћирилици: (лат. сега, мел мед) фарм. маст од растопљеног воска и меда.

Slično: 
Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overit...
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Certifikat pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; se...
Sve reči na slovo c