Skip to main content

Cerozin značenje

Šta znači Cerozin

Na latinici: Definicija i značenje reči Cerozin (latinski sega) vosku slično gorivo od sivozelenog praha koji se nalazi na kori šećerne trske.

Reč Cerozin napisana unazad: nizorec

Cerozin se sastoji od 7 slova.

Šta je Cerozin

На Ћирилици: (лат. сега) воску слично гориво од сивозеленог праха који се налази на кори шећерне трске.

Slično: 
Ceruminozan slihovit, koji sadrži ušnu mast; slihast, sličan ušnoj masti....
Cerumen slih, ušna mast ....
Cerulin plavi karmin....
Certificirati pismeno posvedočiti, posvedoča-vati, potvrđivati, potvrditi, overit...
Certifikacija potvrđivanje, overavanje; dokazivanje....
Certifikat pismeno uverenje, isprava, priznani-ca; svedočanstvo, svedodžba; se...
Sve reči na slovo c