Skip to main content

Cetaceum značenje

Šta znači Cetaceum

Na latinici: Definicija i značenje reči Cetaceum (latinski cetaceum) kitova mast.

Reč Cetaceum napisana unazad: muecatec

Cetaceum se sastoji od 8 slova.

Šta je Cetaceum

На Ћирилици: (лат. цетацеум) китова маст.

Slično: 
Cetologija zool. opisivanje kitova, nauka o kitovima....
Ceterum cenzeo čuvene reči rimskog državnika Katona Starijeg, kojima je svaki svoj...
Ceteris paribus pod inače jednakim okolnostima, tj. ako je sve ostalo u redu, onda ...
Cetera pl. druge stvari, ostale stvari; et cetera i tako dalje, itd....
Cetaceum kitova mast....
ćeten-halva vrsta halve, končana halva. ...
Sve reči na slovo c