Skip to main content

Cetologija značenje

Šta znači Cetologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Cetologija (latinski cetus kit, od grčke reči: logfa)zoologija: opisivanje kitova, nauka o kitovima.

Reč Cetologija napisana unazad: ajigolotec

Cetologija se sastoji od 10 slova.

Šta je Cetologija

На Ћирилици: (лат. цетус кит, грч. логфа) зоол. описивање китова, наука о китовима.

Slično: 
Cetologija zool. opisivanje kitova, nauka o kitovima....
Ceterum cenzeo čuvene reči rimskog državnika Katona Starijeg, kojima je svaki svoj...
Ceteris paribus pod inače jednakim okolnostima, tj. ako je sve ostalo u redu, onda ...
Cetera pl. druge stvari, ostale stvari; et cetera i tako dalje, itd....
Cetaceum kitova mast....
ćeten-halva vrsta halve, končana halva. ...
Sve reči na slovo c