Skip to main content

Cetera značenje

Šta znači Cetera

Na latinici: Definicija i značenje reči Cetera (latinski cetera) pl. druge stvari, ostale stvari; et cetera (latinski et cetera) i tako dalje, itd.

Reč Cetera napisana unazad: aretec

Cetera se sastoji od 6 slova.

Šta je Cetera

На Ћирилици: (лат. цетера) пл. друге ствари, остале ствари; ет цетера (лат. ет цетера) и тако даље, итд.

Slično: 
Cetologija zool. opisivanje kitova, nauka o kitovima....
Ceterum cenzeo čuvene reči rimskog državnika Katona Starijeg, kojima je svaki svoj...
Ceteris paribus pod inače jednakim okolnostima, tj. ako je sve ostalo u redu, onda ...
Cetera pl. druge stvari, ostale stvari; et cetera i tako dalje, itd....
Cetaceum kitova mast....
ćeten-halva vrsta halve, končana halva. ...
Sve reči na slovo c