Skip to main content

ćeten značenje

šta znači ćeten

Na latinici: Definicija i značenje reči ćeten (arap. kattan,od turske reči: keten) lan

Reč ćeten sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. каттан, тур. кетен) лан


Četvrti Četvrti je redni broj koji služi za nabrajanje . Prema broju četiri, k...
Cetologija zool. opisivanje kitova, nauka o kitovima....
Ceterum cenzeo čuvene reči rimskog državnika Katona Starijeg, kojima je svaki svoj...
Ceteris paribus pod inače jednakim okolnostima, tj. ako je sve ostalo u redu, onda ...
Cetera pl. druge stvari, ostale stvari; et cetera i tako dalje, itd....
Cetaceum kitova mast....
Sve reči na slovo c