Skip to main content

četverik značenje

šta znači četverik

Na latinici: Definicija i značenje reči četverik (rus.,sanskrt: tschatur, latinski quattuor) mera za žito u Rusiji= 26,24 1.

Reč četverik sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (рус., сскр. тсцхатур, лат. qуаттуор) мера за жито у Русији= 26,24 1.


Četvrti Četvrti je redni broj koji služi za nabrajanje . Prema broju četiri, k...
Cetologija zool. opisivanje kitova, nauka o kitovima....
Ceterum cenzeo čuvene reči rimskog državnika Katona Starijeg, kojima je svaki svoj...
Ceteris paribus pod inače jednakim okolnostima, tj. ako je sve ostalo u redu, onda ...
Cetera pl. druge stvari, ostale stvari; et cetera i tako dalje, itd....
Cetaceum kitova mast....
Sve reči na slovo c