Skip to main content

čiveta značenje

šta znači čiveta

Na latinici: Definicija i značenje reči čiveta (ital. civetta) ćuk (ptica);figurativno: namiguša, koketa.

Reč čiveta sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. циветта) ћук (птица); фиг. намигуша, кокета.


Civefakcija upepeljenje, upepeljavanje, sagorevanje, spaljivanje, pretvaranje u ...
Civis građanin; civis akademi-kus akademski građanin, student univerzite...
Civilni brak građanski brak, brak koji se sklapa pred državnim vlastima....
Civilna služba građanska služba, služba u građanstvu....
Civilna lista partija u državnom budžetu koja se svake godine isplaćuje vladaocu ...
Civiliter mortuus prav. građanski mrtav, oglašen umrlim, koji se smatra mrtvim iako ...
Sve reči na slovo c