Skip to main content

Civis značenje

šta znači Civis

Na latinici: Definicija i značenje reči Civis (latinski civis) građanin; civis akademi-kus (latinski civis academicus) akademski građanin, student univerziteta.

Reč Civis sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. цивис) грађанин; цивис академи-кус (лат. цивис ацадемицус) академски грађанин, студент универзитета.


Civefakcija upepeljenje, upepeljavanje, sagorevanje, spaljivanje, pretvaranje u ...
Civis građanin; civis akademi-kus akademski građanin, student univerzite...
Civilni brak građanski brak, brak koji se sklapa pred državnim vlastima....
Civilna služba građanska služba, služba u građanstvu....
Civilna lista partija u državnom budžetu koja se svake godine isplaćuje vladaocu ...
Civiliter mortuus prav. građanski mrtav, oglašen umrlim, koji se smatra mrtvim iako ...
Sve reči na slovo c