Skip to main content

Civiliter mortuus značenje

šta znači Civiliter mortuus

Na latinici: Definicija i značenje reči Civiliter mortuus (latinski civiliter mortuus)pravo: građanski mrtav, oglašen umrlim, koji se smatra mrtvim iako je u životu,to jest bez građanskih prava.

Reč Civiliter mortuus sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (лат. цивилитер мортуус) прав. грађански мртав, оглашен умрлим, који се сматра мртвим иако је у животу, тј. без грађанских права.


Civefakcija upepeljenje, upepeljavanje, sagorevanje, spaljivanje, pretvaranje u ...
Civis građanin; civis akademi-kus akademski građanin, student univerzite...
Civilni brak građanski brak, brak koji se sklapa pred državnim vlastima....
Civilna služba građanska služba, služba u građanstvu....
Civilna lista partija u državnom budžetu koja se svake godine isplaćuje vladaocu ...
Civiliter mortuus prav. građanski mrtav, oglašen umrlim, koji se smatra mrtvim iako ...
Sve reči na slovo c