Skip to main content

Civilni brak značenje

šta znači Civilni brak

Na latinici: Definicija i značenje reči Civilni brak građanski brak, brak koji se sklapa pred državnim vlastima.

Reč Civilni brak sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: грађански брак, брак који се склапа пред државним властима.


Civefakcija upepeljenje, upepeljavanje, sagorevanje, spaljivanje, pretvaranje u ...
Civis građanin; civis akademi-kus akademski građanin, student univerzite...
Civilni brak građanski brak, brak koji se sklapa pred državnim vlastima....
Civilna služba građanska služba, služba u građanstvu....
Civilna lista partija u državnom budžetu koja se svake godine isplaćuje vladaocu ...
Civiliter mortuus prav. građanski mrtav, oglašen umrlim, koji se smatra mrtvim iako ...
Sve reči na slovo c