Skip to main content

Civil značenje

Šta znači Civil

Na latinici: Definicija i značenje reči Civil (latinski civilis građanski) 1. građanstvo, građanski stalež (za razliku od vojničkog, militera); 2. građanska nošnja; ići u civilu, ići u građanskom odelu.

Reč Civil napisana unazad: livic

Civil se sastoji od 5 slova.

Šta je Civil

На Ћирилици: (лат. цивилис грађански) 1. грађанство, грађански сталеж (за разлику од војничког, милитера); 2. грађанска ношња; ићи у цивилу, ићи у грађанском оделу.

Slično: 
Civefakcija upepeljenje, upepeljavanje, sagorevanje, spaljivanje, pretvaranje u ...
Civis građanin; civis akademi-kus akademski građanin, student univerzite...
Civilni brak građanski brak, brak koji se sklapa pred državnim vlastima....
Civilna služba građanska služba, služba u građanstvu....
Civilna lista partija u državnom budžetu koja se svake godine isplaćuje vladaocu ...
Civiliter mortuus prav. građanski mrtav, oglašen umrlim, koji se smatra mrtvim iako ...
Sve reči na slovo c