Skip to main content

Civilan značenje

Šta znači Civilan

Na latinici: Definicija i značenje reči Civilan (latinski civilis) građanski; učtiv, ugla-đen, uljudni, uljuđen, pristojan;pravo: privatnopravni.

Reč Civilan napisana unazad: nalivic

Civilan se sastoji od 7 slova.

Šta je Civilan

На Ћирилици: (лат. цивилис) грађански; учтив, угла-ђен, уљудни, уљуђен, пристојан; прав. приватноправни.

Slično: 
Civefakcija upepeljenje, upepeljavanje, sagorevanje, spaljivanje, pretvaranje u ...
Civis građanin; civis akademi-kus akademski građanin, student univerzite...
Civilni brak građanski brak, brak koji se sklapa pred državnim vlastima....
Civilna služba građanska služba, služba u građanstvu....
Civilna lista partija u državnom budžetu koja se svake godine isplaćuje vladaocu ...
Civiliter mortuus prav. građanski mrtav, oglašen umrlim, koji se smatra mrtvim iako ...
Sve reči na slovo c