Skip to main content

Civilizator značenje

Šta znači Civilizator

Na latinici: Definicija i značenje reči Civilizator (latinski civilis građanski,od francuske reči: civilisateur) onaj koji nosi ili širi civilizaciju.

Reč Civilizator napisana unazad: rotazilivic

Civilizator se sastoji od 11 slova.

Šta je Civilizator

На Ћирилици: (лат. цивилис грађански, фр. цивилисатеур) онај који носи или шири цивилизацију.

Slično: 
Civefakcija upepeljenje, upepeljavanje, sagorevanje, spaljivanje, pretvaranje u ...
Civis građanin; civis akademi-kus akademski građanin, student univerzite...
Civilni brak građanski brak, brak koji se sklapa pred državnim vlastima....
Civilna služba građanska služba, služba u građanstvu....
Civilna lista partija u državnom budžetu koja se svake godine isplaćuje vladaocu ...
Civiliter mortuus prav. građanski mrtav, oglašen umrlim, koji se smatra mrtvim iako ...
Sve reči na slovo c