Skip to main content

Cizeler značenje

Šta znači Cizeler

Na latinici: Definicija i značenje reči Cizeler (fr. ciseleur) rezač metala, rezbar

Reč Cizeler napisana unazad: relezic

Cizeler se sastoji od 7 slova.

Šta je Cizeler

На Ћирилици: (фр. циселеур) резач метала, резбар

Slično: 
Cizelirati dletom oklesati, dletom ote-sati, urezivati likove i šare; vajarske ...
Cizeler rezač metala, rezbar...
čizma kožna cipela sa visokom sarom. ...
Sve reči na slovo c