Skip to main content

čizma značenje

šta znači čizma

Na latinici: Definicija i značenje reči čizma (tur. fizme, mađ. csizma) kožna cipela sa visokom saod romanske reči:

Reč čizma sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (тур. физме, мађ. цсизма) кожна ципела са високом саром.


Cizelirati dletom oklesati, dletom ote-sati, urezivati likove i šare; vajarske ...
Cizeler rezač metala, rezbar...
čizma kožna cipela sa visokom sarom. ...
Sve reči na slovo c