Skip to main content

Cizelirati značenje

Šta znači Cizelirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Cizelirati (fr. ciseler,od italijanske reči: cesello, latinski caedere seći) dletom oklesati, dletom ote-sati, urezivati likove i šare; vajarske radove nalivene u metalu dletom umetnič-kim popraviti i doterati; pr. cizeliran; sizelirati.

Reč Cizelirati napisana unazad: itarilezic

Cizelirati se sastoji od 10 slova.

Šta je Cizelirati

На Ћирилици: (фр. циселер, итал. цеселло, лат. цаедере сећи) длетом оклесати, длетом оте-сати, урезивати ликове и шаре; вајарске радове наливене у металу длетом уметнич-ким поправити и дотерати; пр. цизелиран; сизелирати.

Slično: 
Cizelirati dletom oklesati, dletom ote-sati, urezivati likove i šare; vajarske ...
Cizeler rezač metala, rezbar...
čizma kožna cipela sa visokom sarom. ...
Sve reči na slovo c