Skip to main content

Dešarmirati značenje

šta znači Dešarmirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Dešarmirati (fr. decharmer) lišiti draži (ili: čari, lepote).

Reč Dešarmirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. децхармер) лишити дражи (или: чари, лепоте).


Desiti se Desiti se opisuje neki događaj koji se odigrao . Sinonimi za desiti se...
Dešosoar sprava zubnih lekara za odvajanje desni od zuba...
Dešifriranje odgone-tanje, tumačenje nekog tajnog pisma, proči-tavanje šifri....
Dešifrer onaj koji rešava tajno pismo, koji čita šifre. ...
Deše trg. manjak u težini koji neka roba pretrpi usled odvajanja prašin...
Dešarmirati lišiti draži ....
Sve reči na slovo d