Skip to main content

Dešifriranje značenje

šta znači Dešifriranje

Na latinici: Definicija i značenje reči Dešifriranje (fr. dechiffrement) odgone-tanje, tumačenje nekog tajnog pisma, proči-tavanje šifri.

Reč Dešifriranje sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. децхиффремент) одгоне-тање, тумачење неког тајног писма, прочи-тавање шифри.


Desiti se Desiti se opisuje neki događaj koji se odigrao . Sinonimi za desiti se...
Dešosoar sprava zubnih lekara za odvajanje desni od zuba...
Dešifriranje odgone-tanje, tumačenje nekog tajnog pisma, proči-tavanje šifri....
Dešifrer onaj koji rešava tajno pismo, koji čita šifre. ...
Deše trg. manjak u težini koji neka roba pretrpi usled odvajanja prašin...
Dešarmirati lišiti draži ....
Sve reči na slovo d