Skip to main content

Dešosoar značenje

šta znači Dešosoar

Na latinici: Definicija i značenje reči Dešosoar (fr. dechaussoir) sprava zubnih lekara za odvajanje desni od zuba

Reč Dešosoar sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (фр. децхауссоир) справа зубних лекара за одвајање десни од зуба


Desiti se Desiti se opisuje neki događaj koji se odigrao . Sinonimi za desiti se...
Dešosoar sprava zubnih lekara za odvajanje desni od zuba...
Dešifriranje odgone-tanje, tumačenje nekog tajnog pisma, proči-tavanje šifri....
Dešifrer onaj koji rešava tajno pismo, koji čita šifre. ...
Deše trg. manjak u težini koji neka roba pretrpi usled odvajanja prašin...
Dešarmirati lišiti draži ....
Sve reči na slovo d