Skip to main content

Dešifrirati značenje

šta znači Dešifrirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Dešifrirati (fr. dechiffrer) odgonetnuti, protumačiti, rešiti znake — šifru — nekog tajnog pisma;figurativno: prokljuviti, dokučiti; dešifrirati se kazati se, dati se prepoznati.

Reč Dešifrirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (фр. децхиффрер) одгонетнути, протумачити, решити знаке — шифру — неког тајног писма; фиг. прокљувити, докучити; дешифрирати се казати се, дати се препознати.


Desiti se Desiti se opisuje neki događaj koji se odigrao . Sinonimi za desiti se...
Dešosoar sprava zubnih lekara za odvajanje desni od zuba...
Dešifriranje odgone-tanje, tumačenje nekog tajnog pisma, proči-tavanje šifri....
Dešifrer onaj koji rešava tajno pismo, koji čita šifre. ...
Deše trg. manjak u težini koji neka roba pretrpi usled odvajanja prašin...
Dešarmirati lišiti draži ....
Sve reči na slovo d