Skip to main content

Dešifrirati

Šta znači Dešifrirati


Dešifrirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Dešifrirati (od francuske reči: dechiffrer) odgonetnuti, protumačiti, rešiti znake — šifru — nekog tajnog pisma; figurativno: prokljuviti, dokučiti; dešifrirati se kazati se, dati se prepoznati.

Reč Dešifrirati napisana unazad: itarirfišed

Dešifrirati se sastoji od 11 slova.

sta je Dešifrirati

Slično:
Šta znači Dešosoar sprava zubnih lekara za odvajanje desni od zuba...
Šta znači Dešifriranje odgone-tanje, tumačenje nekog tajnog pisma, proči-tavanje ...
Šta znači Dešifrer onaj koji rešava tajno pismo, koji čita šifre. ...
Šta znači Deše trg. manjak u težini koji neka roba pretrpi usled odvajan...
Šta znači Dešarmirati lišiti draži ....
Šta znači Dešaržirati stovariti, istovariti; dati razrešnicu, razrešiti; odužiti...