Skip to main content

Despotizam

Šta znači Despotizam


Despotizam značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Despotizam (od grčke reči: despotes) neograničeno gospodarstvo, neograničena vladavina, samovolja, tiranstvo despotizamenica: Podanici stoje pravio prema despotu u istom odnosu kao ma koji predmet poseda. Despotizam se razlikuje od apsolutizma nepostojanjem neke uređene uprave.

Reč Despotizam napisana unazad: mazitopsed

Despotizam se sastoji od 10 slova.

sta je Despotizam

Slično:
Šta znači Dešosoar sprava zubnih lekara za odvajanje desni od zuba...
Šta znači Dešifriranje odgone-tanje, tumačenje nekog tajnog pisma, proči-tavanje ...
Šta znači Dešifrer onaj koji rešava tajno pismo, koji čita šifre. ...
Šta znači Deše trg. manjak u težini koji neka roba pretrpi usled odvajan...
Šta znači Dešarmirati lišiti draži ....
Šta znači Dešaržirati stovariti, istovariti; dati razrešnicu, razrešiti; odužiti...