Skip to main content

Destrukcija

Šta znači Destrukcija


Destrukcija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Destrukcija (latinski destructio) rušenje, razaranje, unipggavanje, prevrat.

Reč Destrukcija napisana unazad: ajickurtsed

Destrukcija se sastoji od 11 slova.

sta je Destrukcija

Slično:
Šta znači Dešosoar sprava zubnih lekara za odvajanje desni od zuba...
Šta znači Dešifriranje odgone-tanje, tumačenje nekog tajnog pisma, proči-tavanje ...
Šta znači Dešifrer onaj koji rešava tajno pismo, koji čita šifre. ...
Šta znači Deše trg. manjak u težini koji neka roba pretrpi usled odvajan...
Šta znači Dešarmirati lišiti draži ....
Šta znači Dešaržirati stovariti, istovariti; dati razrešnicu, razrešiti; odužiti...