Skip to main content

Dezolatan značenje

šta znači Dezolatan

Na latinici: Definicija i značenje reči Dezolatan (fr. desoler) opustošen, vrlo bedan, jadan, u rastrojstvu.

Reč Dezolatan sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. десолер) опустошен, врло бедан, јадан, у растројству.


Dezorijentirati smesti u snalaženju u prostoru, pomesti u nekoj prilici; pomesti, n...
Dezorijentiran koji ne može da se snađe i opredeli u nekoj prilici ili u prostoru,...
Dezorganizirati rastroji-ti, rastrojavati, rasturiti, raskinuti, dovesti u nered, u...
Dezopstruktiva pl. med. sredstva protiv zatvora, rđave stolice. ...
Dezolatan opustošen, vrlo bedan, jadan, u rastrojstvu....
Dezolantan vrlo tužan, vrlo žalostan, neutešan; nesnosan, dosadan....
Sve reči na slovo d