Skip to main content

Dezorijentiran značenje

šta znači Dezorijentiran

Na latinici: Definicija i značenje reči Dezorijentiran (fr. desorienter) koji ne može da se snađe i opredeli u nekoj prilici ili u prostoru, u nekom mestu; zaveden s pravoga puta, izveden na pogrešan put, smeten, zbunjen, pometen, bez orijentacije.

Reč Dezorijentiran sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (фр. десориентер) који не може да се снађе и определи у некој прилици или у простору, у неком месту; заведен с правога пута, изведен на погрешан пут, сметен, збуњен, пометен, без оријентације.


Dezorijentirati smesti u snalaženju u prostoru, pomesti u nekoj prilici; pomesti, n...
Dezorijentiran koji ne može da se snađe i opredeli u nekoj prilici ili u prostoru,...
Dezorganizirati rastroji-ti, rastrojavati, rasturiti, raskinuti, dovesti u nered, u...
Dezopstruktiva pl. med. sredstva protiv zatvora, rđave stolice. ...
Dezolatan opustošen, vrlo bedan, jadan, u rastrojstvu....
Dezolantan vrlo tužan, vrlo žalostan, neutešan; nesnosan, dosadan....
Sve reči na slovo d