Skip to main content

Dezorijentirati značenje

šta znači Dezorijentirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Dezorijentirati (fr. desorienter) smesti u snalaženju u prostoru, pomesti u nekoj prilici; pomesti, navesti na pogrešan put, zabuniti.

Reč Dezorijentirati sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (фр. десориентер) смести у сналажењу у простору, помести у некој прилици; помести, навести на погрешан пут, забунити.


Dezorijentirati smesti u snalaženju u prostoru, pomesti u nekoj prilici; pomesti, n...
Dezorijentiran koji ne može da se snađe i opredeli u nekoj prilici ili u prostoru,...
Dezorganizirati rastroji-ti, rastrojavati, rasturiti, raskinuti, dovesti u nered, u...
Dezopstruktiva pl. med. sredstva protiv zatvora, rđave stolice. ...
Dezolatan opustošen, vrlo bedan, jadan, u rastrojstvu....
Dezolantan vrlo tužan, vrlo žalostan, neutešan; nesnosan, dosadan....
Sve reči na slovo d