Skip to main content

Dezorganizacija

Šta znači Dezorganizacija


Dezorganizacija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Dezorganizacija (od francuske reči: desorganisation) poremećaj ili uništavanje žive, organske veze među sastavili delovima, npr. u čovečjem telu; rastrojavanje; rasulo, rastrojstvo, nered; potpun preobražaj i poremećaj čulnih organa kod nekog čoveka usled takozvani: magnetiziranja.

Reč Dezorganizacija napisana unazad: ajicazinagrozed

Dezorganizacija se sastoji od 15 slova.

sta je Dezorganizacija

Slično:
Šta znači Dezorijentirati smesti u snalaženju u prostoru, pomesti u nekoj prilici; ...
Šta znači Dezorijentiran koji ne može da se snađe i opredeli u nekoj prilici ili u ...
Šta znači Dezorganizirati rastroji-ti, rastrojavati, rasturiti, raskinuti, dovesti u...
Šta znači Dezopstruktiva pl. med. sredstva protiv zatvora, rđave stolice. ...
Šta znači Dezolatan opustošen, vrlo bedan, jadan, u rastrojstvu....
Šta znači Dezolantan vrlo tužan, vrlo žalostan, neutešan; nesnosan, dosadan....