Skip to main content

Dezorganizacija značenje

šta znači Dezorganizacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Dezorganizacija (fr. desorganisation) poremećaj ili uništavanje žive, organske veze među sastavili delovima, npr. u čovečjem telu; rastrojavanje; rasulo, rastroj-stvo, nered; potpun preobražaj i poremećaj čulnih organa kod nekog čoveka usledtakozvani: magnetiziranja.

Reč Dezorganizacija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (фр. десорганисатион) поремећај или уништавање живе, органске везе међу саставили деловима, нпр. у човечјем телу; растројавање; расуло, растрој-ство, неред; потпун преображај и поремећај чулних органа код неког човека услед тзв. магнетизирања.


Dezorijentirati smesti u snalaženju u prostoru, pomesti u nekoj prilici; pomesti, n...
Dezorijentiran koji ne može da se snađe i opredeli u nekoj prilici ili u prostoru,...
Dezorganizirati rastroji-ti, rastrojavati, rasturiti, raskinuti, dovesti u nered, u...
Dezopstruktiva pl. med. sredstva protiv zatvora, rđave stolice. ...
Dezolatan opustošen, vrlo bedan, jadan, u rastrojstvu....
Dezolantan vrlo tužan, vrlo žalostan, neutešan; nesnosan, dosadan....
Sve reči na slovo d