Skip to main content

Dezorijentacija značenje

šta znači Dezorijentacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Dezorijentacija (fr. desorientation) nemanje (ili: gubljenje) sposobnosti snalaženja i opredeljivanja u prostoru, u nekom mestu, u nekoj prilici, u izvesnim prilikama; zavođenje sa pravog puta, zbunjivanje, pometnja.

Reč Dezorijentacija sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (фр. десориентатион) немање (или: губљење) способности сналажења и опредељивања у простору, у неком месту, у некој прилици, у извесним приликама; завођење са правог пута, збуњивање, пометња.


Dezorijentirati smesti u snalaženju u prostoru, pomesti u nekoj prilici; pomesti, n...
Dezorijentiran koji ne može da se snađe i opredeli u nekoj prilici ili u prostoru,...
Dezorganizirati rastroji-ti, rastrojavati, rasturiti, raskinuti, dovesti u nered, u...
Dezopstruktiva pl. med. sredstva protiv zatvora, rđave stolice. ...
Dezolatan opustošen, vrlo bedan, jadan, u rastrojstvu....
Dezolantan vrlo tužan, vrlo žalostan, neutešan; nesnosan, dosadan....
Sve reči na slovo d