Skip to main content

Difamirati značenje

šta znači Difamirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Difamirati (latinski diffamare) izneti (ili: iznositi) na rđav glas, ozloglasiti, ozlo-glašavati; razglasiti, razglašavati.

Reč Difamirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. диффамаре) изнети (или: износити) на рђав глас, озлогласити, озло-глашавати; разгласити, разглашавати.


Difundirati izliti, razliti, rasturiti, raširiti; mešati se di-fuzijom; proćerd...
Difuzioni postupak način dobijanje soka putem osmoze iz veoma sitnih režnjića repe ....
Difuzionizam učenje koje poreklo kul-turnih pojava u nekom području tumači njihov...
Difuziometar aparat za merenje brzine mešanja raznih vrsta gasova....
Difuzan razlivanje, širenje, rasprostiranje; preterana opširnost i razvučen...
Diftongiranje gram. pretvaranje prostog glasa u dvoglasnik. ...
Sve reči na slovo d