Skip to main content

Difamirati

Šta znači Difamirati


Difamirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Difamirati (latinski diffamare) izneti (ili: iznositi) na rđav glas, ozloglasiti, ozloglašavati; razglasiti, razglašavati.

Reč Difamirati napisana unazad: itarimafid

Difamirati se sastoji od 10 slova.

sta je Difamirati

Slično:
Šta znači Difundirati izliti, razliti, rasturiti, raširiti; mešati se di-fuzijom...
Šta znači Difuzioni postupak način dobijanje soka putem osmoze iz veoma sitnih režnjića ...
Šta znači Difuzionizam učenje koje poreklo kul-turnih pojava u nekom području tum...
Šta znači Difuziometar aparat za merenje brzine mešanja raznih vrsta gasova....
Šta znači Difuzan razlivanje, širenje, rasprostiranje; preterana opširnost i...
Šta znači Diftongiranje gram. pretvaranje prostog glasa u dvoglasnik. ...