Skip to main content

Difuzionizam značenje

šta znači Difuzionizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Difuzionizam (latinski diffundere raširiti, rasprostirati) učenje koje poreklo kul-turnih pojava u nekom području tumači njihovim prenošenjem i primanjem sal. strane.

Reč Difuzionizam sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. диффундере раширити, распростирати) учење које порекло кул-турних појава у неком подручју тумачи њиховим преношењем и примањем сал. стране.


Difundirati izliti, razliti, rasturiti, raširiti; mešati se di-fuzijom; proćerd...
Difuzioni postupak način dobijanje soka putem osmoze iz veoma sitnih režnjića repe ....
Difuzionizam učenje koje poreklo kul-turnih pojava u nekom području tumači njihov...
Difuziometar aparat za merenje brzine mešanja raznih vrsta gasova....
Difuzan razlivanje, širenje, rasprostiranje; preterana opširnost i razvučen...
Diftongiranje gram. pretvaranje prostog glasa u dvoglasnik. ...
Sve reči na slovo d