Skip to main content

Difuziometar značenje

šta znači Difuziometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Difuziometar (latinski diffusio, od grčke reči: metron mera) aparat za merenje brzine mešanja raznih vrsta gasova.

Reč Difuziometar sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. диффусио, грч. метрон мера) апарат за мерење брзине мешања разних врста гасова.


Difundirati izliti, razliti, rasturiti, raširiti; mešati se di-fuzijom; proćerd...
Difuzioni postupak način dobijanje soka putem osmoze iz veoma sitnih režnjića repe ....
Difuzionizam učenje koje poreklo kul-turnih pojava u nekom području tumači njihov...
Difuziometar aparat za merenje brzine mešanja raznih vrsta gasova....
Difuzan razlivanje, širenje, rasprostiranje; preterana opširnost i razvučen...
Diftongiranje gram. pretvaranje prostog glasa u dvoglasnik. ...
Sve reči na slovo d