Skip to main content

Difundirati značenje

šta znači Difundirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Difundirati (latinski diffundere) izliti, razliti, rasturiti, raširiti; mešati se di-fuzijom; proćerdati, spiskati (novac, imanje).

Reč Difundirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. диффундере) излити, разлити, растурити, раширити; мешати се ди-фузијом; проћердати, спискати (новац, имање).


Difundirati izliti, razliti, rasturiti, raširiti; mešati se di-fuzijom; proćerd...
Difuzioni postupak način dobijanje soka putem osmoze iz veoma sitnih režnjića repe ....
Difuzionizam učenje koje poreklo kul-turnih pojava u nekom području tumači njihov...
Difuziometar aparat za merenje brzine mešanja raznih vrsta gasova....
Difuzan razlivanje, širenje, rasprostiranje; preterana opširnost i razvučen...
Diftongiranje gram. pretvaranje prostog glasa u dvoglasnik. ...
Sve reči na slovo d