Skip to main content

Difrakcija značenje

šta znači Difrakcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Difrakcija (od latinske reči: diffractio) lomljenje, prelamanje savijanje;fizika: spajanje svetlosti usled prolaska kroz uzan procep, otvor ili pored uskog neprovidnog tela i nasta-janje pojava koje počivaju na interferen-ciji.

Reč Difrakcija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. диффрацтио) ломљење, преламање савијање; физ. спајање светлости услед проласка кроз узан процеп, отвор или поред уског непровидног тела и наста-јање појава које почивају на интерферен-цији.


Difundirati izliti, razliti, rasturiti, raširiti; mešati se di-fuzijom; proćerd...
Difuzioni postupak način dobijanje soka putem osmoze iz veoma sitnih režnjića repe ....
Difuzionizam učenje koje poreklo kul-turnih pojava u nekom području tumači njihov...
Difuziometar aparat za merenje brzine mešanja raznih vrsta gasova....
Difuzan razlivanje, širenje, rasprostiranje; preterana opširnost i razvučen...
Diftongiranje gram. pretvaranje prostog glasa u dvoglasnik. ...
Sve reči na slovo d