Skip to main content

Difrakcija

Šta znači Difrakcija


Difrakcija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Difrakcija (od latinske reči: diffractio) lomljenje, prelamanje savijanje; fizika: spajanje svetlosti usled prolaska kroz uzan procep, otvor ili pored uskog neprovidnog tela i nastajanje pojava koje počivaju na interferenciji.

Reč Difrakcija napisana unazad: ajickarfid

Difrakcija se sastoji od 10 slova.

sta je Difrakcija

Slično:
Šta znači Difundirati izliti, razliti, rasturiti, raširiti; mešati se di-fuzijom...
Šta znači Difuzioni postupak način dobijanje soka putem osmoze iz veoma sitnih režnjića ...
Šta znači Difuzionizam učenje koje poreklo kul-turnih pojava u nekom području tum...
Šta znači Difuziometar aparat za merenje brzine mešanja raznih vrsta gasova....
Šta znači Difuzan razlivanje, širenje, rasprostiranje; preterana opširnost i...
Šta znači Diftongiranje gram. pretvaranje prostog glasa u dvoglasnik. ...