Skip to main content

Difterija

Šta znači Difterija


Difterija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Difterija (od grčke reči: diphteria odrana i učinjena koža) medicina: akutna i veoma zarazna bolest koja se odlikuje zapaljenjem sluzokože dušnika, ždrela

Reč Difterija napisana unazad: ajiretfid

Difterija se sastoji od 9 slova.

sta je Difterija

Slično:
Šta znači Difundirati izliti, razliti, rasturiti, raširiti; mešati se di-fuzijom...
Šta znači Difuzioni postupak način dobijanje soka putem osmoze iz veoma sitnih režnjića ...
Šta znači Difuzionizam učenje koje poreklo kul-turnih pojava u nekom području tum...
Šta znači Difuziometar aparat za merenje brzine mešanja raznih vrsta gasova....
Šta znači Difuzan razlivanje, širenje, rasprostiranje; preterana opširnost i...
Šta znači Diftongiranje gram. pretvaranje prostog glasa u dvoglasnik. ...