Skip to main content

Difuzija značenje

šta znači Difuzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Difuzija (latinski diffusio) razlivanje, širenje, rasprostiranje; preterana opširnost i razvučenost u govorenju i pisanju;fizika:

Reč Difuzija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. диффусио) разливање, ширење, распростирање; претерана опширност и развученост у говорењу и писању; физ.


Difundirati izliti, razliti, rasturiti, raširiti; mešati se di-fuzijom; proćerd...
Difuzioni postupak način dobijanje soka putem osmoze iz veoma sitnih režnjića repe ....
Difuzionizam učenje koje poreklo kul-turnih pojava u nekom području tumači njihov...
Difuziometar aparat za merenje brzine mešanja raznih vrsta gasova....
Difuzan razlivanje, širenje, rasprostiranje; preterana opširnost i razvučen...
Diftongiranje gram. pretvaranje prostog glasa u dvoglasnik. ...
Sve reči na slovo d