Skip to main content

Dizanje značenje

šta znači Dizanje

Na latinici: Definicija i značenje reči Dizanje Izraz dizanje se koristi kada se podiže nešto sa zemlje.

Reč Dizanje sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: Израз дизање се користи када се подиже нешто са земље.


Dizanje Izraz dizanje se koristi kada se podiže nešto sa zemlje....
Dizurija med. otežano mokrenje, nastaje zbog mehaničkih i psihičkih smetnji ...
Dizenteričan med. srdoboljan, koji ima zarazno zapaljenje drevne sluzokože, zaraz...
Dizel motor teh. pogonska sprava kod koje se tečno gorivo ne pretvara prethodno u...
Dizdar zapovednik tvrđave utvrđenog grada, gradski zapovednik....
Dizgin jedan od dva kaiša na uzdi kojim kočijaš ili jahač upravlja konjem ...
Sve reči na slovo d