Skip to main content

Dizurija značenje

šta znači Dizurija

Na latinici: Definicija i značenje reči Dizurija (od grčke reči: dys, uron mokraća)medicina: otežano mokrenje, nastaje zbog mehaničkih i psihičkih smetnji (npr. kod tumora pro-state).

Reč Dizurija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. дyс, урон мокраћа) мед. отежано мокрење, настаје због механичких и психичких сметњи (нпр. код тумора про-стате).


Dizurija med. otežano mokrenje, nastaje zbog mehaničkih i psihičkih smetnji ...
Dizenteričan med. srdoboljan, koji ima zarazno zapaljenje drevne sluzokože, zaraz...
Dizel motor teh. pogonska sprava kod koje se tečno gorivo ne pretvara prethodno u...
Dizdar zapovednik tvrđave utvrđenog grada, gradski zapovednik....
Dizgin jedan od dva kaiša na uzdi kojim kočijaš ili jahač upravlja konjem ...
Dizargrija med. poremećaj govora koji se ispoljava smetnjama u stvaranju glaso...
Sve reči na slovo d