Skip to main content

Dizenteričan značenje

šta znači Dizenteričan

Na latinici: Definicija i značenje reči Dizenteričan (od grčke reči: dys-, enteron)medicina: srdoboljan, koji ima zarazno zapaljenje drevne sluzokože, zarazni proliv.

Reč Dizenteričan sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. дyс-, ентерон) мед. срдобољан, који има заразно запаљење древне слузокоже, заразни пролив.


Dizurija med. otežano mokrenje, nastaje zbog mehaničkih i psihičkih smetnji ...
Dizenteričan med. srdoboljan, koji ima zarazno zapaljenje drevne sluzokože, zaraz...
Dizel motor teh. pogonska sprava kod koje se tečno gorivo ne pretvara prethodno u...
Dizdar zapovednik tvrđave utvrđenog grada, gradski zapovednik....
Dizgin jedan od dva kaiša na uzdi kojim kočijaš ili jahač upravlja konjem ...
Dizargrija med. poremećaj govora koji se ispoljava smetnjama u stvaranju glaso...
Sve reči na slovo d